Organisatie | Wie ben ik | Mijn werkwijze | Wat doe ik | Voor wie werk ik | Hoogbegaafden | Publicaties     
 
Wat doe ik
Coaching
Sleutelbegrippen in mijn aanpak zijn het nemen van eigen verantwoordelijkheid door de werknemer en zelfbewustzijn. In mijn benadering besteed ik veel aandacht aan de balans tussen de belasting van het werk en belastbaarheid van de medewerker. Coaching is hierbij een middel om het evenwicht te herstellen met als resultaat een gezonde en met plezier werkende werknemer in een effectief functionerende organisatie. Op basis van de functie wordt een analyse gemaakt van de eisen die gesteld worden op intellectueel, psychologisch en communicatief gebied. Ik kijk daarbij enerzijds naar de unieke talenten en kwetsbaarheden van de individuele werknemer, anderzijds naar de inhoud van het werk, de organisatiecultuur, de stijl van leidinggeven en de wijze van samenwerking en communicatie. Samen met de medewerker(s) wordt gewerkt aan het bewust inzetten van kwaliteiten en naar ontwikkelmogelijkheden voor effectief functioneren. Ik ga daarbij de confrontatie niet uit de weg.

Collegiale consultatie
Collegiale consultatie (CC) is een methodische werkwijze waarmee werknemers op basis van hun eigen praktijkervaring reflecteren op het eigen handelen,voelen en denken en dat van anderen. Collegiale Consultatie vindt plaats in kleine groepen. Op basis van feedback en eigen reflectie worden oplossingen gezocht voor een gezonde aanpak, waarbij de eigen verantwoordelijkheid en be´nvloedingsmechanismen centraal staan. Door het creŰren van een veilig leerklimaat en het aanreiken van passende methodieken begeleid ik deze groepen in het reflectieproces en het geven van feedback.

Training en begeleiding
MerÝones Advies geeft maatwerktrainingen op het gebied van samenwerking, teambuilding, communicatie, probleemoplossing, conflictbemiddeling en organisatieadvisering. Ook begeleiden wij cultuurveranderingstrajecten. Ik werk daarbij samen met andere trainers, adviseurs en bedrijfsartsen. Ik combineer inhoudelijke kennis en mijn ervaring, opgedaan in diverse organisaties en bedrijven, met aandacht voor de proceskant in organisaties.
Meriones Advies - info@meriones.nl